Inchirieri spatii de birouri in Ploiesti

Termeni legali

Produsele și serviciile descrise în acest site (www.inchirieri-birouri-ploiesti.ro, denumit în continuare Site)  sunt valabile numai pentru S.C. Equinox Serv S.R.L. (denumită în continuare Equinox) și sunt proprietatea ei exclusivă. De asemenea, Equinox deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în Site.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a conținutului materialelor prezentate pe acest Site, de către orice persoană (fizică sau juridică), fără acordul scris prealabil al Equinox.

Equinox depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, Equinox nu este și nu va fi legal responsabilă sub nici o circumstanță pentru nici o inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în Site.

Equinox își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura Site-ului în orice moment și fără nici o informare prealabilă.

Equinox nu poate garanta sau controla actualitatea și exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere pe Site.

Nicio informație prezentă pe Site nu va fi considerată drept ofertă de produse sau servicii în general și servicii imobiliare sau de consultanță în special, venind din partea Equinox. Site-ul nu conține sfaturi sau recomandări cu privire la nici un domeniu de activitate, informațiile conținute nefiind un fundament pentru investiții, inițierea unor afaceri sau dezvoltarea acestora sau orice alte decizii. Astfel Equinox nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune produse utilizatorului Site-ului.

Pentru a afla informații mai detaliate despre produsele și serviciile Equinox vă rugăm să ne contactați prin intermediul secțiunii „Contact” de pe Site. Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în Site este rugată să contacteze un reprezentant Equinox pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză cât și asupra condițiilor contractuale, taxelor, tarifelor și comisioanelor aferente.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din Site, cu excepția deținatorului său legal – Equinox, dă dreptul unilateral și neechivoc ca Equinox să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestui fapt.

Orice persoană care vizitează Site-ul și care oferă date sau informații cu caracter personal către Equinox își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele: Equinox să-i trimită prin email buletine informative; prelucrarea acestor date și a informațiilor personale de către Equinox în vederea efectuării de studii de piață sau transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct; realizării de către Equinox a operațiunilor de recrutare de personal; soluționarea de către Equinox a cererilor, întrebărilor și a reclamațiilor adresate ei;

Equinox va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepția informațiilor solicitate de autoritățile legale competente.

În conformitate cu prevederile legii 677/2001 dispuneți de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție , dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne contactați prin intermediul secțiunii „Contact” din Site.

Acești termeni, precum și orice chestiune legală legată de aceștia sau de Site, vor intra sub incidența unică a legilor în vigoare în România.

Orice dispută care poate reieși din aplicarea sau neaplicarea acestora, precum și din utilizarea de către dumneavoastră și din punerea la dispoziție de către Equinox a Site-ului va fi soluționată de către curțile competente din jurisdicția în care Equinox este înregistrată ca entitate comercială.

Protecția datelor dumneavoastră personale reprezintă una dintre prioritațile companiei nostre. Vă informăm că agenția noastră este operator de date cu caracter personal, înregistrată la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sub numarul 15869.

Prelucrarea de date cu caracter personal se face cu bună credință, pentru scopuri legitime, cu respectarea cerințelor legale si in condiții care să asigure securitatea tehnică a datelor. În masura în care datele personale sunt dezvăluite altor companii pentru prestarea anumitor activitați sau servicii, acest proces se produce numai in condițiile asigurării confidențialitații si siguranței datelor cu caracter personal.

Va aducem la cunostință că in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, aveți dreptul de informare, dreptul de a accesa și/sau rectifica datele cu caracter personal ce va sunt procesate, dreptul de a vă opune în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal, în baza unor motive justificate și temeinice, conform prevederilor legale relevante, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției.

Am citit și înțeles cele enunțate mai sus și îmi exprim acordul cu acestea prin utilizarea în continuare a Site-ului.

Equinox Serv S.R.L.